Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne strani www.avtopralnica.si so sestavljeni v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

 

Podatki o podjetju:

Dolgo ime: AMONTE, avtopralnica, vulkanizerstvo in avtomehanične storitve, d.o.o.

Kratko ime: AMONTE d.o.o.

Naslov: Bravničarjeva ulica 11, 1000 Ljubljana

Matična številka: 3979091000

Davčna številka SI: 56012624

Davčni zavezanec: DA

Vpis v sodni register: SRG. 2011/19940, datum: 25. 5. 2011, Okrožno sodišče v Ljubljani

E-pošta: [email protected]

Telefon: 040 252 939

 

S spletno stranjo Avtopralnica.si (https://www.avtopralnica.si) upravlja podjetje Amonte, avtopralnica, vulkanizerstvo in avtomehanične storitve, d.o.o., Bravničarjeva ulica 11, 1000 Ljubljana, davčna številka SI: 56012624, matična: 3979091000, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja na spletni strani www.avtopralnica.si.

 

Z nakupom paketa mesečne naročnine uporabnik postane kupec.

 

S splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje predvsem delovanje spletne strani, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika ter kupca in poslovno razmerje med ponudnikom ter uporabnikom kot kupcem iz ponudbe spletne strani, posebej pa še pravice uporabnika kot kupca – potrošnika.

 

Z uporabo spletne strani in naročilom paketa mesečne naročnine na Avtopralnica.si, uporabnik sprejema in se strinja s splošnimi pogoji poslovanja ter pravilnikom o zasebnosti in potrjuje, da je z njima v celoti seznanjen.

 

Dostopnost informacij

 

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 

 

Ponudba in dobavni roki

 

Ponudba storitev, na katere se lahko naročite in jih koristite v avtomatskih avtopralnicah Avtostop, je objavljena na spletni strani www.avtopralnica.si, in je v obliki paketov – t.i. paketi mesečnih naročnin:

 

Paket - BRONASTI vsebuje:

 

Paket - DIAMANTNI vsebuje:

 

Paket - PLATINASTI vsebuje:

 

Mesečna naročnina, kupljena na spletnem mestu www.avtopralnica.si, vključuje možnost enkratnega dnevnega pranja vozila v katerikoli avtomatski avtopralnici Avtostop. To pomeni, da lahko vsak kupec svoje vozilo opere vsak dan v mesecu, in sicer s programom, ki je vključen v paket (npr. bronasti program v avtomatski avtopralnici, če ima kupec zakupljeno bronasti paket mesečne naročnine).

 

Ponudba velja samo za vozila, ki so visoka do največ 2,05 m in ki so najmanj 80 mm odmaknjena od tal.

 

Ponudba ne velja za vozila, ki imajo nepravilno pritrjene dele vozila oziroma dele vozila, ki ne spadajo v serijsko opremo vozila (npr. strežni kovček, spojler, antena ipd.), prav tako ponudba ne velja za vozila s preizkusnimi registrskimi tablicami.

 

 

 

 

 

 

 

Način naročila in uporabe Paketov mesečnih naročnin

 

Kupec se na spletu lahko naroči na mesečno pranje vozila tako, da izbere katerega koli od paketov za fizične osebe ali katerega koli od paketov za pravne osebe. Podjetje Amonte d.o.o. si pridržuje pravico obstoječo ponudbo paketov mesečne naročnine spremeniti.

 

Po izboru paketa mesečne naročnine, kupec s klikom na gumb »Kupi zdaj« nadaljuje postopek naročila in pride do koraka, na katerem v za to označena polja vpiše svoje podatke:

 

Če je kupec pravna oseba, mora v za to označena polja dodatno vpisati še:

 

 

Kupec ne more oddati naročila, če se ne strinja s pogoji uporabe avtopralnice. Svoje strinjanje izrazi tako, da označi kvadratek ob katerem je napis »Strinjam se s pogoji poslovanja«

 

Pravilo uporabe storitve z eno številko registrske tablice, kršitve in sankcije

 

Kupec lahko z naročilom na eno številko registrske tablice koristi storitev avtomatskih avtopralnic Avtostop samo za eno vozilo. Vsako premeščanje ene registrske tablice na več različnih vozil ni dovoljeno in se smatra kot prekršek.

 

Podjetje Amonte d.o.o. si v tem primeru pridržuje pravico, kupcu takoj po kršitvi odvzeti možnost nadaljnje uporabe avtopralnice brez vračila že plačane kupnine –mesečne naročnine izbranega paketa. Prav tako bo kršitelju onemogočena uporaba katerekoli avtomatske avtopralnice Avtostop navedene na spletni strani www.avtopralnica.si. Za ta prekršek lahko podjetje Amonte d.o.o. uporabniku zaračuna strošek prekinitve naročniške pogodbe v višini 200 €.

 

Način plačila storitve

 

Naročnik storitve paketa mesečne naročnine mora za uporabo storitve plačati naročnino, oziroma se naročiti na mesečni »subscription«. Ko uporabnik izbere paket mesečne naročnine in izpolni vsa zahtevana polja ter izbere »Zaključi nakup«, ga spletna stran Avtopralnica.si avtomatično preusmeri na plačilni sistem Stripe (https://stripe.com/en-si), kjer vnese podatke svoje bančne kartice in zaključi plačilo. Podatke kupčeve kartice bo hranil Stripe.

 

Z oddajo naročila za paket mesečne naročnine kupec izjavlja in soglaša, da se bo naročnina avtomatsko obnovila in zaračunala za vsako nadaljnje obdobje enega meseca, dokler kupec ne izvede preklica. Preklic naročnine je mogoč kadarkoli in ga lahko kupec samostojno izvede preko uporabniškega vmesnika na spletni strani www.avtopralnica.si v oddelku za upravljanje naročniškega profila.

 

Primer bremenjenja bančne kartice kupca

 

Ob sklenitvi naročniškega razmerja na Paket mesečne naročnine na katerikoli datum znotraj tekočega meseca (primer: 10. februar 2024), se kupec zavezuje k takojšnjemu plačilu sorazmernega dela naročnine za preostanek tekočega meseca (do konca februarja 2024 v navedenem primeru). Za nadaljnje obdobje naročnine (za mesec marec 2024 v navedenem primeru) bo družba Amonte d.o.o. avtomatsko izvedla bremenitev bančne kartice naročnika preko plačilnega sistema Stripe na zadnji dan predhodnega meseca (29. februar 2024 za naročnino za marec 2024).

 

Za začetek uporabe storitev Avtopralnica.si bo treba plačati tudi 10 EUR vpisnine. Vpisnina se poravna samo enkrat in z njo stranka pridobi neomejen dostop do spletne aplikacije – www.avtopralnica.si ter je deležna vseh dodatnih akcij in ugodnosti, pripravljenih posebej za naročnike naših storitev. Podjetje Amonte d.o.o. si pridržuje pravico, v promocijske ali druge namene, kupcu podariti brezplačno vpisnino.

 

Način uporabe storitve po oddanem naročilu

 

Kupec se pripelje na eno od lokacij avtomatskih avtopralnic Avtostop, ki so navedene na spletni strani www.avtopralnica.si. Na lokaciji avtopralnice kamera samodejno prepozna registrsko tablico in aktivira način pranja vozila, na katerega se je kupec naročil z izbranim paketom mesečne naročnine. Kupec lahko storitve koristi med delovnim časom avtomatskih avtopralnic Avtostop.

 

Naročila oz. sklenitev prodajne pogodbe

 

Vsako naročilo storitve na spletni strani www.avtopralnica.si se smatra kot prodajna pogodba med ponudnikom in uporabnikom in je sklenjena v trenutku, ko ponudnik prejme plačilo za storitev – izbrani paket mesečne naročnine.

 

Prodajna pogodba (elektronsko sporočilo o uspešnem prvem plačilu) je v elektronski obliki shranjena na spletnem strežniku prodajalca.

 

Cene ponudbe na spletni strani Avtopralnica.si

 

Vse cene na spletni strani www.avtopralnica.si so navedene v evrih (EUR) in že vključujejo DDV ter veljajo samo za elektronsko naročilo storitev prek spletne strani Avtopralnica.si.

Cene, objavljene v trenutku oddaje naročila na spletni strani Avtopralnica.si, so veljavne do njihove morebitne spremembe, razen v primerih časovno omejenih promocijskih akcij, kjer velja določena veljavnost cen. Objavljene cene veljajo ločeno za fizične in ločeno za pravne osebe. Ponudnik storitev se zavezuje, da bo naročnike o vsaki spremembi cen paketov mesečne naročnine pisno obvestil najmanj 30 dni pred uveljavitvijo spremembe.

V primeru, da naročnik storitev, kot so objavljeni na www.avtopralnica.si, ne soglaša s spremembo cen, ima pravico v 30-dnevnem roku od prejema obvestila o spremembi cen odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka in brez stroškov, ki bi izhajali iz prekinitve naročniškega razmerja. Ta pravica odstopa ne vpliva na obstoječe zapadle in neplačane obveznosti naročnika do ponudnika. Odstop od naročniške pogodbe ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz že zapadlih ali pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnika.

Pravica do odstopa kupca od pogodbe

Kupec (velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo storitev za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe o naročnini. Odstopni rok poteče 14 dni od dneva sklenitve pogodbe o naročnini. Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti ponudnika o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. po elektronski pošti na naslov: [email protected]). Ponudnik po elektronski pošti kupcu nato pošlje potrdilo o prejemu takšne odstopne izjave.

V primeru odstopa od pogodbe ponudnik kupcu brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila. Tako povračilo ponudnik izvede na enak način ko je bilo plačilo prejeto ali z nakazilom na bančni račun, s čemer se kupec izrecno strinja in se zaveže, da bo ponudniku pravočasno sporočil vse potrebne podatke za nakazilo.

Postopek naročanja za pravne osebe (podjetja, ustanove, zavodi, samostojni podjetniki ...) je identičen postopku za fizične osebe, z dodatnim vpisom podatkov o organizaciji. V naročilu mora pravna oseba navesti polni naziv organizacije v polje »naziv podjetja« in davčno številko v polje »ID št. za DDV«, hkrati pa sprejeti splošne pogoje poslovanja.

V primeru, da kupec, ki je pravna oseba, želi izstavitev računa na ime organizacije, se šteje, da sprejema pogoje poslovanja za pravne osebe. Glavna razlika v primerjavi s fizičnimi osebami je, da pravnim osebam ni omogočeno odstopanje od pogodbe brez razloga v 14-dnevnem roku po sklenitvi pogodbe.

Pravnim osebam je zagotovljena le možnost odstopa od pogodbe ali preklica naročnine v skladu z določili Obligacijskega zakonika, ki se nanašajo na napake v storitvi ali neizpolnjevanje pogojev pogodbe.

Omejitev možnosti ponovnega naročanja po odstopu od pogodbe – naročila storitve

V primeru, da kupec izkoristi svojo pravico do odstopa od pogodbe v skladu z veljavnimi pogoji, bo možnost ponovnega naročanja storitve s strani kupca omejena za obdobje 6 (šest) mesecev od datuma uradnega odstopa od pogodbe.

Ta omejitev je namenjena preprečevanju zlorabe pravice do odstopa od pogodbe in zagotavljanju pravične uporabe storitev za vse naše stranke. Podjetje si pridržuje pravico do zavrnitve naročil od strank, ki so odstopile od pogodbe in se v določenem časovnem obdobju ponovno poskušajo naročiti na storitev. Omenjena omejitev ne vpliva na pravico kupca do odstopa od pogodbe za novo naročilo, ki je bilo oddano po preteku omejitvenega obdobja. Vse spremembe ali izjeme od teh pogojev so možne le po presoji in odobritvi podjetja.

 

 

Splošni pogoji veljajo od dne 1.2. 2024 dalje.

 

 Splošne pogoje poslovanja (.pdf), si lahko prenesete TUKAJ.